20ό Συνέδριο Δωρικής Αδελφότητας: «Περιορισμοί χάριν του δημοσίου συμφέροντος: Αναπτυξιακές δυνατότητες και προκλήσεις», με εισηγήσεις για τη Λίμνη του Μόρνου, 3 Σεπτεμβρίου 2022, Ερατεινή (Βίντεο 4ω30’58΄΄)